ไฮคัท ดับบลิว 10 ความหนืด: N/A น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึงโลหะทั่วไป

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไป ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง
• ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) งานกัดเซาะ (milling)- ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะรู (drilling)- ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียว (threading) งานทำฟันเกียร์ (tapping)- ใช้อัตราส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน (broaching

 

ไฮคัท เอ็น 20 ความหนืด: ISO VG 32 น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพประเภทรับแรงกดสูงพิเศษ เหมาะสำหรับงานที่มีภาระงานปานกลางจนถึงภาระงานหนัก สามารถใช้งานได้กับโลหะทั่วไป เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง เนื้อน้ำมันไม่มีกลิ่นฉุน

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อน งานกลึง (turning) งานกัดเซาะ (milling) งานเจาะ (drilling) งานทำเกลียว (threading and tapping) และงานคว้าน (broaching) ที่มีภาระงานปานกลางจนถึงภาระงานหนักสำหรับโลหะทั่วไป เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง

 

ไฮคัท เอ็น 10, 11 ความหนืด: ISO VG 10, 22 11 น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดน้ำมันล้วน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพประเภทรับแรงกดสูง เหมาะสำหรับงานที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง ตอบสนองต่อความต้องการของเครื่องจักรที่ทำงานด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพสูง เนื้อน้ำมันไม่มีกลิ่นฉุน

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อน งานกลึง (turning) งานกัดเซาะ (milling) งานเจาะ (drilling) และงานทำเกลียว (threading and tapping) ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลางสำหรับโลหะทั่วไป เช่น เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง

 

 

 

 

 

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]