ไฮเควนช์ อัลตร้า 110 ความหนืด: N/A น้ำมันสำหรับงำนชุบแข็งโลหะ ผลิตจำกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสำรเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้อัตราการเย็นตัวของโลหะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวโลหะมีความแข็งแรงสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูง ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้ดี

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับงานชุบแข็งโลหะด้วยน้ำมันที่ต้องการอัตราการเย็นตัวสูง

 

ไฮเควนช์ อัลตร้า ความหนืด: N/A น้ำมันสำหรับงานชุบแข็งโลหะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยเร่งอัตราการเย็นตัวของโลหะให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ได้ผิวโลหะที่มีความแข็งแรงสูง นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูงมาก ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้

การใช้งาน

เหมาะกับงานชุบแข็งโลหะที่ต้องการความแข็งแรง เช่น จอบ พลั่ว ลูกเปตอง

 

ไฮเควนช์ 33 ความหนืด: N/A น้ำมันสำหรับงานชุบแข็งโลหะ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานพาราฟินิก (Paraffinic) ให้อัตราการเย็นตัวของโลหะที่เหมาะสม ทำให้ได้โลหะที่มีความเหนียวและแข็ง นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูง ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้ดี

การใช้งาน

เหมาะกับงานชุบแข็งโลหะที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น สปริง แหนบใต้ท้องรถยนต์

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]