ไฮฟรีซ เอ ความหนืด: ISO VG 68 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็นประเภทพาราฟินิก ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ทั้งประเภทลูกสูบและสกรูที่ใช้อัดสารทำความเย็น ประเภทแอมโมเนีย R717 และไฮโดรคาร์บอนจำพวก โพรเพน บิวเทน
• สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็นที่ติดตั้งกรองดักน้ำมัน

 

ไฮฟรีซ อาร์ ความหนืด: ISO VG 68 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องคอมเพรสเซอร์อัดสารทำความเย็นประเภทพาราฟินิก ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและทนต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้อย่างดีเยี่ยม

การใช้งาน

เหมาะสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ทั้งประเภทลูกสูบและสกรูที่ใช้อัดสารทำความเย็น ประเภทแอมโมเนีย R717, และฟรีออน R12, R22article
หน้า 1/1
1
[Go to top]