โมลด์ ออยล์ เอ็น 01 ความหนืด: N/A น้ำมันทาแบบคอนกรีตชนิดน้ำมันล้วน ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้แกะแบบง่าย ลดการเกิดฟองอากาศที่ผิวคอนกรีต ไม่มีกลิ่นฉุน ใช้สำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตผนังสำเร็จรูป และงานหล่อแบบคอนกรีตทั่วไป

การใช้งาน

• ใช้ทา หรือ พ่น เพื่อให้เกิดฟิล์มน้ำมันบางๆ บนแม่แบบ แล้วจึงเทส่วนผสมคอนกรีตลงบนแม่แบบ

 

โมลด์ ออยล์ ซี ความหนืด: N/A น้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้สำหรับทาแบบสำหรับงานคอนกรีต อาทิเช่น คอนกรีตแผ่นพื้น ผนัง เสาเข็ม กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น- ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 6 (น้ำมัน:น้ำ) สำหรับงาน คอนกรีตแผ่นพื้น/ ผนัง ที่มีความหนา ไม่เกิน 5 cm หรืองานเสาเข็มที่มีความหนาไม่เกิน 30 cm- ใช้อัตราส่วนผสม 1 : 5 (น้ำมัน:น้ำ) สำหรับงาน คอนกรีตแผ่นพื้น/ ผนัง ที่มีความหนามากกว่า 5 cm หรืองานเสาเข็มที่มีความหนามากกว่า 30 cmarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]