ไฮโวลท์ 99 พลัส ความหนืด: N/A น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดผสมสารต้านทานการเกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น (Inhibited Type) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพพิเศษ ที่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีความทนต่อการเกิดปฏิกิรยากับออกซิเจนได้ดี โดยไม่เสื่อมสภาพ

มาตรฐาน : IEC 60296 : 2012 (Inhibited),  IEC 61125 : 1992, Method C (Oxidation Stability)

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับ Power Transformer และหม้อแปลงไฟฟ้าทุกประเภท เป็นฉนวนไฟฟ้าในคาร์ปาซิเตอร์และสวิชต์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]