ตาไก่ (Eyelet) แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

1 ตาไก่่ทองเหลือง มีจำหน่าย 6 ขนาด มีตาไก่ No.309B, No.23B, No.25B, No.28B, No.30B, No.32B

2. ตาไก่เหล็ก มีจำหน่าย 6 ขนาด มีตาไก่ No.20, No.23, No25, No.28, No.30, No.32

3. ตาไก่อลูเมิเนียม มีจำหน่าย 9 ขนาด มีตาไก่ No.105, No.305, No.20, No.23, No.25, No.28, No.30, No.32, No.1.5 นิ้ว

 

าไก่ทองเหลือง (BRASS EYELET)

ชุบ นิเกิ้ล , รมดำ , เหลืองดำ , สีทอง

รายการ
ตัวอย่างสินค้า
รอบใน
รอบนอก
ความยาว
NO. 309B
J.S.T.

J. S T.

5.5 MM.
J.S.T.
9.5 MM.
J.S.T.
4 MM.
J.S.T.
NO. 23B
J.S.T.

J.S. T.

8 MM.
J.S.T.
14 MM.
J.S.T.
5.8 MM.
J.S.T.
NO. 25B
J.S.T.

J.S. T.

11 MM.
J.S.T.
19 MM.
J.S.T.
6.5 MM.
J.S.T.
NO. 28B
J.S.T.

J.S. T.

14 MM.
J.S.T.
24 MM.
J.S.T.
8 MM.
J.S.T.
NO. 30B
J.S.T.

J.S. T.

16 MM.
J.S.T.
28 MM.
J.S.T.
9 MM.
J.S.T.
NO. 32B
J.S.T.

J.S. T.

20 MM.
J.S.T.
35 MM.
J.S.T.
8.5 MM.
J.S.T.
 
 
 

 

ตาไก่เหล็ก (METAL EYELET)

ชุบ นิเกิ้ล , รมดำ , เหลืองดำ , สีทอง 

 รายการ
ตัวอย่างสินค้า
รอบใน
รอบนอก
ความยาว
NO. 20
J.S.T.

J.S.  T.

7 MM.
J.S.T.
12 MM.
J.S.T.
6 MM.
J.S.T.
NO. 23
J.S.T.

J.S.  T.

8 MM.
J.S.T.
14 MM.
J.S.T.
5.8 MM.
J.S.T.
NO. 25
J.S.T.

J.S.  T.

11 MM.
J.S.T.
19 MM.
J.S.T.
6.5 MM.
J.S.T.
NO. 28
J.S.T.

J.S.  T.

14 MM.
J.S.T.
24 MM.
J.S.T.
8 MM.
J.S.T.
NO. 30
J.S.T.

J.S.  T.

16 MM.
J.S.T.
28 MM.
J.S.T.
9 MM.
J.S.T.
NO. 32
J.S.T.

J.S.  T.

20 MM.
J.S.T.
35 MM.
J.S.T.
8.5 MM.
J.S.T.
 
 
 

 

 
ตาไก่อลูมิเนียม (ALUMINIUM EYELET)
 
รายการ
ตัวอย่างสินค้า
รอบใน
รอบนอก
ความยาว

NO. 105

J.S.T.

J.S. T.

4.5 MM.

J.S.T.

7.8 MM.

J.S.T.

5 MM.

J.S.T.

NO. 305

J.S.T.

J.S. T.

5 MM.

J.S.T.

9 MM.

J.S.T.

5 MM.

J.S.T.

NO. 20

J.S.T.

J.S. T.

7 MM.

J.S.T.

12 MM.

J.S.T.

6 MM.

J.S.T.

NO. 23

J.S.T.

J.S. T.

8 MM.

J.S.T.

14 MM.

J.S.T.

5.8 MM.

J.S.T.

NO. 25

J.S.T.

J.S. T.

11 MM.

J.S.T.

19 MM.

J.S.T.

6.5 MM.

J.S.T.

NO. 28

J.S.T.

J.S. T.

14 MM.

J.S.T.

24 MM.

J.S.T.

8 MM.

J.S.T.

NO. 30

J.S.T.

J.S. T.

16 MM.

J.S.T.

28 MM.

J.S.T.

9 MM.

J.S.T.

NO. 32

J.S.T.

J.S. T.

20 MM.

J.S.T.

35 MM.

J.S.T.

8.5 MM.

J.S.T.

 
 
 

NO. 1.5 นิ้ว

J.S.T.

J.S.T.

38 MM.

J.S.T.

54 MM.

J.S.T.

12.2 MM.

J.S.T.

 
 
 

 

 

 

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]