กระดุมสแน็ป ( Snap Button ) แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. กระดุม สแน็ป VT (เหล็ก) , สแน็ป 2102B (ทองเหลือง) , สแน็ป 5105B (ทองเหลือง), สแน็ป 6HB (ทองเหลือง)
2. กระดุม สแน็ป 47 (เหล็ก) , สแน็ป 4020B (ทองเหลือง) , สแน็ป 7050B (ทองเหลือง)
3. กระดุม สแน็ป 5 ขา หน้าวงแหวน , สแน็ป 5 ขา หน้าทืบ , สแน็ป 5 ขา หน้ามุก

ITEM PART A PART B PART C PART D DIMENSION

VT-เหล็ก

J.S.T.

J.S.T.

J.S.T

J.S.T

J.S.T

9.5 MM.

J.S.T.

VT-5 เหล็ก

J.S.T.

  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

 12.5 MM.

J.S.T.

 2102B ทองเหลือง

J.S.T.

 

 

J.S.T.

 

J.S.T.

 J.S.T.

 

J.S.T.

 9.5 MM.J

.S.T.

 5105B ทองเหลือง

J.S.T.

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

  12.5 MM.

J.S.T.

 5105B-15

ทองเหลือง

J.S.T.

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

  12.5 MM.

 (ฝา 15 MM.)

J.S.T.

6 HB ทองเหลือง

J.S.T.

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

 15 MM.

J.S.T.

 

ITEM PART A PART B PART C PART D DIMENSION

47S เหล็ก

J.S.T.

J.S.T.

J.S.T

J.S.T

J.S.T

12.5 MM.

J.S.T.

47L เหล็ก

J.S.T.

  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

 15 MM.

J.S.T.

 4020B ทองเหลือง

J.S.T. 

 J.S.T.

 J.S.T.

 J.S.T.

 J.S.T.

 12.5 MM.

J.S.T.

.

 7050B ทองเหลือง

J.S.T.

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

  15 MM.

J.S.T.

 

ITEM PART A PART B PART C PART D DIMENSION

143W-8    

 หน้าวงแหวน J.S.T.

J.S.T.

J.S.T

J.S.T

J.S.T

8 MM.

J.S.T.

143WC-8   

 หน้าทึบ J.S.T.

J.S.T.

 J.S.T.  J.S.T.

 

J.S.T.

 8.5 MM.

J.S.T.

 143W-9     

 หน้าวงแหวน J.S.T. 

 J.S.T.

 J.S.T.

 J.S.T.

 J.S.T.

 9 MM.

J.S.T.

.

 143WC-9    

 หน้าทึบ J.S.T.

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

  10 MM.

J.S.T.

143W-10    

หน้าวงแหวน J.S.T

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

10 MM. 

J.S.T.

143WC-10

    หน้าทึบ J.S.T

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

11.5 MM. 

J.S.T.

143WP-10

      หน้ามุก J.S.T

 J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.  J.S.T.

11 MM.

 J.S.T.

 

 

 

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]