เมจิกเทป ( Velcro Tape ) แบ่งเป็น 8 ขนาด แต่ละขนาด มาตราฐานการบรรจุความยาว 20 หลา (18 เมตร)
เมจิกเทป 1 ชุด ประกอบด้วย ด้านหนาม (A) 20 หลา และ ด้านขน (B) 20 หลา มีจำหน่ายสีดำและสีขาว

 

เมจิกเทป (VELCRO TAPE)

 

 

 ขนาด (SIZE)

 

 

 
 
ตัวอย่างสินค้า

 นิ้ว (INCH)

มิล (MM.)

 

J.S.T. ENTERPRISE

5/8 ' นิ้ว (INCH)

 j

J.S.T. ENTERPRISE

 16 มิล (MM.)

 
    J.S.T.   J.S.T.   J.S.T.   J.S.T.   J.S.T.
    
       J.S.T.   J.S.T.   J.S.T.    J.S.T.   J.S.T.
 
    
       J.S.T.   J.S.T.   J.S.T.    J.S.T.   J.S.T.
     

J.S.T. ENTERPISE 

3 / 4 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE

20 มิล (MM.) 

J.S.T. ENTERPRISE 

1 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE 

25 มิล (MM.)

J.S.T. ENTERPRISE 

1.2 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE 

30 มิล (MM.)

J.S.T. ENTERPRISE 

1.5 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE 

38 มิล (MM.) 

J.S.T. ENTERPRISE 

2 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE 

50 มิล (MM.) 

 J.S.T. ENTERPRISE

3 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE 

75 มิล (MM.) 

J.S.T. ENTERPRISE

4 ' นิ้ว (INCH)

J.S.T. ENTERPRISE

100 มิล (MM.)

      J.S.T.   J.S.T.   J.S.T.    J.S.T.   J.S.T.

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]