โมลี่ เพล็กส์ กรีส nlgi 2 ความหนืด: N/A จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล๊กซ์ และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง มีส่วนผสมของ Molybdenum Disulfide (MoS2) ช่วยลดแรงเสียดทานของผิวโลหะ ทาให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

มาตรฐาน : NLGI 2

การใช้งาน

• ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ทื่ทำงานภายใต้สภาวะที่รับแรงกดสูง และทำให้เกิดความร้อนสูง เช่น ตลับ ลูกปืนบู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
• เหมาะสาหรับหล่อลื่นแบริ่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่รับแรงกระแทก และงานหนัก
• สามารถใช้หล่อลื่นในเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง ในสภาพการใช้งานที่มีฝุ่น และความชื้นสูง

 

โมลี่ อีพี กรีส NLGI 2 ความหนืด: N/A จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียม และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง มีส่วนผสมของ Molybdenum Disulfide (MoS2) ช่วยลดแรงเสียดทานของผิวโลหะ ทำให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น PTT Moly EP Grease ผลิตตามมาตรฐานสากล

มาตรฐาน : NLGI 2

การใช้งาน

• ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ทำงานภายใต้สภาวะที่รับแรงกดสูง เช่น ตลับ
• ลูกปืน บู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
• เหมาะสำหรับหล่อลื่นแบริ่ง และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่รับแรงกระแทก และงานหนัก
• สามารถใช้หล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง และเครื่องจักรกลการเกษตร ในสภาพการใช้งานที่มีฝุ่น และความชื้นสูง

 

ไล-เพรกส์ กรีส NLGI 2, 3 ความหนืด: N/A จาระบีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์ และ สารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสามารถทนความร้อนและรับแรงกดได้สูง Li-Plex Grease ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรฐาน : NLGI 2 , 3

การใช้งาน

ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ทางานหนัก โดยเฉพาะที่ได้รับแรงกดทาให้เกิดความร้อนสูง เช่น ตลับลูกปืนเครื่องบด เครื่องตัด เครื่องรีดโลหะ ตลับลูกปืนล้อรถบรรทุก ตลับลูกปืนปั๊มน้า บู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกล ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีอุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 160 oC

 

อีพี กรีส nlgi 2 , 3 ความหนืด: N/A จาระบีอเนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ลิเธียม และสารเคมีเพิ่มคุณภาพประเภท EP (Extreme Pressure) ทำให้สามารถรับแรงกดได้สูงเป็นพิเศษ

มาตรฐาน : NLGI 2 , 3

การใช้งาน

• ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์ที่ทำงานหนัก โดยเฉพาะที่ต้องรับแรงกดสูงๆ เช่น ตลับลูกปืนเครื่องบด เครื่องตัด เครื่องรีดโลหะ ตลับลูกปืนล้อรถยนต์ ตลับลูกปืนปั๊มน้ำ บู๊ชเพลา สลักล้อ และบริเวณจุดอัดจาระบีของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้กับระบบจ่ายจากส่วนกลาง (Centralized Dispensing System)
• หรืออ่างกระปุกเกียร์ที่แนะนำให้ใช้จาระบีแทนน้ำมันหล่อลื่น ใช้งานในที่เปียกชื้นได้ดี
• อุณหภูมิใช้งำนปกติไม่เกิน 130 oC

 

เอ็มพี กรีส nlgi 2 , 3 ความหนืด: N/A จาระบีอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตจากสบู่ Lithium และสารเคมีเพิ่มคุณภาพพิเศษสาหรับใช้งานโดยทั่วไป MP GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute) ซึ่งเป็นสถาบันจาระบีแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรฐาน : NLGI 2 , 3

การใช้งาน

สามารถใช้หล่อลื่นได้ทั่วไป ทั้งหล่อลื่นยานยนต์ และงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ตลับลูกปืนล้อรถ ข้อต่อเพลา ลูกหมาก กากบาท เพลากลาง ตลับลูกปืนปั๊มน้ำ รวมทั้งตลับลูกปืนชนิดต่างๆ
ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์
อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 120 oC

 

แชสสีส กรีส NLGI 2 , 3 ความหนืด: N/A จาระบีสำหรับหล่อลื่นช่างล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่แคลเซียมที่ทาให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น CHASSIS GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute)

มาตรฐาน : NLGI 2 , 3

การใช้งาน

• ใช้หล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ทั่วๆ ไป รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เช่น ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยต่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เกิดความร้อนต่ำ
• ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์
• อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70 oC

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]