คอมเพรสเซอร์ ออยล์ เอส ความหนืด: ISO VG 32, 46, 68 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดไร้เถ้า ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้ปกป้องผิวฟันเฟืองและเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมเพรสเซอร์ อีกทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4,000 ชั่วโมง

การใช้งาน

ออกแบบสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ประเภท โรตารี ที่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานที่หนัก

 

คอมเพรสเซอร์ ออยล์ ความหนืด: ISO VG 46, 68, 100, 150 น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดไร้เถ้า มีคุณสมบัติด้านการปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ภายในเครื่องจักร อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดคราบจับติดตามอุปกรณ์จำพวกวาล์วและชิ้นส่วนที่ทำงานภายใต้อุณหภูมิสูง ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

มาตรฐาน : DIN 51506 VDL

การใช้งาน

• ออกแบบสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ประเภท ลูกสูบ ที่ทำงานภายใต้อุณหภูมิ 220 °C
• เหมาะสำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่ต้องการมาตรฐาน DIN 51506 VDL ทั้งขนาดเล็กและใหญ่

 

 article
หน้า 1/1
1
[Go to top]