ขอใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา

รายละเอียดในการขอใบเสนอราคา

หจก.เจ.เอส.ที. เอ็นเตอร์ไพรส์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาไว้วางใจให้กับบริษัทในครั้งนี้ และเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอเรียนเสนอคำแนะนำการใช้บริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในการขอใบเสนอราคาสามารถขอได้

1.1 ทางโทรศัพท์  เปิดในเวลาทำการ

       ในเวลาทำการติดต่อ "ศูนย์บริการลูกค้า" โทร: (02)802-5096 แฟ๊กซ์ : (02)454-2393

      (เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์  8.30 - 17.30 น. นอกเวลาทำการ: ติดต่อฝ่ายขาย (086)665-3133

1.2 ทางโทรสาร  เปิดเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง

 1.3 ทางอีเมล์